Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

"Γιά την προσευχή και για την τόνωση της ψυχής"


"Για την συγκέντρωσή σου, γενικά, και ιδίως στην προσευχή, καθώς και για την τόνωση
της ψυχής σου, είναι απαραίτητη η μελέτη της Καινής Διαθήκης και βοηθητικά βιβλία των αγίων Πατέρων...
Τα Συναξάρια πολύ βοηθούν, διότι βρίσκει κανείς σ' αυτά ότι είδους βιταμίνες έχει ανάγκη η ψυχή του' καλό είναι και το Συναξάρι της ημέρας. Επίσης ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι απαραίτητος για κάθε μοναχό (το πρωτότυπο), καθώς ο Ευεργεντινός (ή το γεροντικό), το Λαυσαϊκό, το Λειμωνάριο, ο άγιος Εφραίμ, ο Αόρατος Πόλεμος, η Φιλοκαλία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου