Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Η θυσία για τον συνάνθρωπό μας


"Η θυσία για τον συνάνθρωπό μας κρύβει την μεγάλη μας αγάπη για τον Χριστό.
Όσοι έχουν μεν αγαθή προαίρεση για να ελεήσουν, αλλά δεν έχουν τίποτα και πονάνε γι' αυτό, ελεούν με το αίμα της καρδιάς τους"

Συμβουλή


Να ελέγχετε τις σκέψεις σας,
να συγκρατείτε τα λόγια σας,
να κάνετε έργα που αντέχουν
στο φώς της ημέρας.

"Γιά την προσευχή και για την τόνωση της ψυχής"


"Για την συγκέντρωσή σου, γενικά, και ιδίως στην προσευχή, καθώς και για την τόνωση
της ψυχής σου, είναι απαραίτητη η μελέτη της Καινής Διαθήκης και βοηθητικά βιβλία των αγίων Πατέρων...
Τα Συναξάρια πολύ βοηθούν, διότι βρίσκει κανείς σ' αυτά ότι είδους βιταμίνες έχει ανάγκη η ψυχή του' καλό είναι και το Συναξάρι της ημέρας. Επίσης ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος είναι απαραίτητος για κάθε μοναχό (το πρωτότυπο), καθώς ο Ευεργεντινός (ή το γεροντικό), το Λαυσαϊκό, το Λειμωνάριο, ο άγιος Εφραίμ, ο Αόρατος Πόλεμος, η Φιλοκαλία".